1800-222-222
contact@clevercoursewptheme.com

Single Blog Title

This is a single blog caption
3 jul 2013

Dig, mig og os – længe ventet bog om betydning af kontakt

Mens sommeren lader vente, glæder jeg mig til august, da Jytte Birk Sørensens nye bog er på markedet.

Filosof Martin Buber

Bogen hedder Dig, mig og os – om videoobservation og analyse af kontakt og relationer.

Titlen får mig til at tænke på filosoffens Martin Bubers (1878-1965) hovedværk: Jeg og du. Munksgård 1964.

Bubers hovedtese er, at” jeg og du” ikke har mening eller eksistens udover det forhold, de træder ind i. Buber opfattede mennesket dynamisk som værende i en vedvarende tilblivelsesproces snarere end formet af bestemte egenskaber.

Skelner mellem forhold og relation

Buber vendte sig mod det, han beskrev som en ”psykologisering af verden”, hvor al erfaring reduceres til indre psykologiske erfaringer. Buber anså i stedet for, de mellemmenneskelige forhold som det afgørende.

Buber skelner mellem forhold og relation, hvor forhold er mellem to subjekter, der åbner for sig selv og lader den anden komme ind i deres subjektive verden. Relation er for Buber et subjekt, der betragter et objekt. f.eks. lægen, der undersøger patientens blodtryk.

Fokus på kontakt og relationer

Jytte Birk Sørensens afsæt er ikke intersubjektivitetsfilosofi, men nyere udviklingspsykologi og Marte Meo metoden.

Video: Jytte Birk Sørensens introduktion til bogen: Dig, mig og os

I de seneste årtier er der sket en ny orientering inden for psykologien, hvor der lægges særlig vægt på de relationelle aspekter i menneskets udvikling.

Læge Sigmund Freud

Opgør med Freud

Den klassiske freudianske opfattelse af mennesket, som drevet af sine behov, er blevet suppleret med eller erstatter af en relationel tænkning, der ser mennesket som hovedsageligt kontakt- og meningssøgende.

Kontakt opfattes af Jytte Birk Sørensen som afgørende for menneskers udvikling.

– Relationer kan ikke udvikles, hvis vi ikke er i kontakt med hinanden, siger Jytte Birk Sørensen.

Personlige forhold er afgørende 

Marte Meo metoden, der af den hollandske socialpædagog Maria Aarts er udviklet ud fra iagttagelser af samspil i hverdagen, er – synes jeg – befriende renset for både filosofiske og psykologiske teorier.

Maria Aarts

Det er en praktisk, empirisk metode, der afdækker grundelementerne i alment menneskeligt samspil, der også lykkedes før verden blev moderne og videnskabeliggjort.

Eller sagt med en omskrivning af Martin Buber: Det afgørende for succes er det personlige forhold mellem f.eks. psykiater og patient, ikke den konkrete psykoanalytiske skoles intellektuelle system.

Et hoved oven på hovedet

Maria Aarts taler om det “naturlige” samspil, som langt de fleste mennesker har med sig.

Marte Meo metoden går i denne forstand forud for nyere relationel tænkning, hvilket jeg er spændt på at se, hvordan Jytte Birk Sørensen tackler i sin nye bog.

I zenbuddhismen beskrives en belæst og lærd person, som et menneske med et hoved oven på hovedet.

Det har jeg altid i mente. Jo mere jeg tænker på det, des mere begejstret bliver jeg for Maria Aarts metode, der har fokus på det, der sker her og nu i samspillet.

Øjeblikkets samspil

Det er også Jytte Birks Sørensens mål med bogen. Hun håber, at den kan være med til at give professionelle og andre, der arbejder med mennesker, inspiration til at undersøge det nuværende øjebliks samspil ved hjælp af videoobservation og analyse af kontakt og relationer.

Jeg ser frem til, at læse Jytte Birks Sørensens bog, der udgives på forlaget Dafolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar